Dquadrant

5 gratis tips uitbesteden software

Enkele tips die je hierbij kunnen helpen

Nederland, 30/08/2022

Uitbesteden van softwareontwikkeling is niet eenvoudig. Veel bedrijven beschikken niet of slechts in beperkte mate over de benodigde kennis en expertise van softwareontwikkeling waardoor uitbesteden nog moeilijker wordt. 

Een tekort aan goede softwareontwikkelaars heeft geleid tot een explosie van internationale softwarebedrijven die hun diensten tegen lage tarieven aanbieden en dagelijks uw mailbox spammen. Veel van deze softwarebedrijven zijn zeer opportunistisch in hun aanpak en het aangaan van projecten, terwijl hun medewerkers juist de nodige ervaring en kennis missen.

In de meeste gevallen worden hun medewerkers tijdens uw project on-the-job getraind terwijl je je  daar niet bewust van bent. Uiteindelijk zijn lagere uurtarieven geen garantie voor het gewenste resultaat.

Een goed softwarebedrijf leidt zijn eigen medewerkers op, wijst interne projecten toe om hen de vereiste kennis en oefening te laten opdoen voordat ze in een klantproject worden geïntroduceerd.

Zoek een softwarepartner met de juiste kennis en ervaring voor je project, verifieer het werk dat ze hebben gedaan en praat met hun klanten om erachter te komen hoe tevreden ze zijn.

Naast bovenstaande problemen kan het uitbesteden van softwareontwikkeling aan een softwarepartner in het buitenland meerdere problemen opleveren, bijvoorbeeld een mismatch in verwachtingen en werkelijkheid, interpretatieverschillen, cultuurverschillen, tijdzoneverschillen, taalbarrières, zeggenschap over medewerkers, intellectueel eigendom, te late opleveringen, overige wet- en regelgeving etc.

Voordat je aan een project begint is het belangrijk om een contract en NDA (Non Disclosure Agreement) op te stellen. Beide partijen zijn het eens over wat er ontwikkeld gaat worden, de middelen (vervullen van de benodigde expertise voor de klus), het aantal uren per week, de startdatum van het project, de opleverdatum van het project, de opleveringen en bij overtredingen  wat de sancties zijn.

Het doel van dit artikel is om je 5 gratis tips te geven die je kunnen helpen op weg naar het uitbesteden van softwareontwikkeling.

Ken je behoeften

Definieer welke vaardigheden en kennis je project vereist en wat je verwacht van je softwarepartner. Als voorbeeld heb je front-end of back-end developer nodig voor je project en wat is de benodigde kennnis en ervaring met de in gebruik zijnde software tooling of moet er nog een keuze van software tooling worden gemaakt. Is er hulp nodig bij het maken van een ontwerp voor de architectuur van de oplossing etc. Wat is de vereiste taal die vloeiend gesproken dient te worden. Pas nadat je de behoeften voor je project inzichtelijk hebt gemaakt kun je op zoek gaan naar een geschikte softwarepartner. Bij de zoektocht naar een geschikte softwarepartner dien je rekening te houden met de eerder genoemde problemen.

Start klein

Start in elk geval klein om vertrouwd te raken met een softwarepartner en inzicht te krijgen in het ontwikkelprocess en te detecteren wat het beste werkt voor beide partijen. Als blijkt dat de samenwerking niet werkt kun je er snel een einde aan maken en is de opgelopen schade beperkt gebleven. Als de softwarepartner goed werk levert, kun je overwegen om de scope uit te breiden en te kijken hoe ze dat voor elkaar krijgen.

Project management is belangrijk

Wijs bij beide partijen een projectmanager aan. Een goede projectmanager is een vertrouwenspersoon die ten alle tijde benaderbaar is, op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en hierin inzicht kan verschaffen, verder denkt hij/zij mee in oplossingen om ervoor te zorgen dat het project tot het gewenste resultaat leidt. Stem of voorhand de wijze van projectmanagement en communicatie met elkaar af.

Bouw aan vertrouwen

Het bouwen aan vertrouwen en een langdurige relatie met je softwarepartner is geen makkelijke taak en vergt inspanning van beide partijen. Vertrouwen met de softwarepartner kun je opbouwen door transparant en open te communiceren en informatie en ideeën met elkaar te delen en toegang te verschaffen tot alle lagen in de onderneming. Dit geldt eveneens voor de softwarepartner.

Identificeer en los problemen op

Het belang van afstemming tussen beide partijen ten aanzien van eventuele technische problemen en hieruit voortvloeiende consequenties is essentieel maar hier blijft het niet bij. Ook de beschikbaarheid van resources, veranderende scope als gevolg van voorschreidende inzichten, eventuele budgetbeperkingen etc. dienen met elkaar gedeeld te worden om tot een onderlinge goede verstandhouding en samenwerking te komen.