Dquadrant

Consensus 2022 Workshop & Hackathon

Austin, Texas 13 Juni

Nederland, 05/06/22

Dquadrant ondersteund Cardano met een ontwikkel workshop & hackathon tijdens Consensus 2022.

Direct na het hoofdevenement zal Dquadrant gezamenlijk met IOHK een workshop voor ontwikkelaars organiseren. Deze workshop is bedoeld voor bestaande en nieuwe ontwikkelaars op de Cardano blockchain, enige kennis van Plutus/Haskell is meegenomen om het meeste als ontwikkelaar uit deze workshop te halen.

Workshop uitdaging

Gedurende de workshop worden ontwikkelaars uitgedaagd met het volgende gebruiksscenario gebruikmakend van Kuber en Plutus/Haskell.

Toevoegen van het aanbieden van een NFT (ruilen) naast de koop functie voor de NFT marktplaats. De NFT eigenaar kan de bieding accepteren of verwerpen. In het geval van acceptatie wordt het eigenaarschap van de NFT omgeruild. Wij denken dat hiermee de verhandelbaarheid van het NFT eigenaarschap verbeterd kan worden.

Een NFT verzamelaar kan een bod uitbrengen op een NFT die ter verkoop wordt aangeboden voor een vaste prijs. De verkoper van de NFT kan het bod accepteren of verwijzen. Dit is een alternatief scenario ten opzichte van het kopen van een NFT tegen een vooraf vastgestelde prijs door de verkoper. In het geval het bod wordt geaccepteerd dan betaald de NFT verzamelaar de netwerk fee en een potentiële marktplaats fee indien van toepassing. Wij denken dat hiermee de verhandelbaarheid van de NFT die ter verkoop wordt aangeboden mogelijk verbeterd kan worden.

Kuber maakt het eenvoudig voor ontwikkelaars om EUTxO transacties samen te stellen en deze te laten ondertekenen middels integratie met bekende web wallets.

Je kunt je hier voor de workshop registreren, kies hierbij voor de track Plutus challenge. Doe dit liefst zo snel mogelijk aangezien het aantal plaatsen voor de workshop beperkt is. Als voorbereiding op de workshop kun je hier meer lezen over  Kuber en de Cardano-marktplaats.

Namens Dquadrant willen we ontwikkkelaars uitnodigen om deel te nemen aan deze workshop om zichzelf te overtuigen van het nut van de Kuber bibliotheek bij het samenstellen van complexe EUTxO transacties.

Onze ervaren ontwikkelaars zullen tijdens de workshop aanwezig zijn om te assisteren en/of vragen te beantwoorden.

Wij kijken uit naar terugkoppeling op ons werk om ontwikkeling op Cardano eenvoudiger te maken.

"Kuber is een robuust open source basis bouwsteen voor het Cardano ecosysteem"